VLXD HOÀN THIỆN

Sắp xếp:


Đèn Led thanh rây Philips chiếu điểm Ess Smartbright Projector ST030ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB WH (1)

914.465đ 1.474.943đ

Đèn Led thanh rây Philips chiếu điểm Ess Smartbright Projector ST030ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB WH . Biến áp điện tử - Góc chùm tia thời trang 24 °- 24 °. Nó có thể áp dụng cho trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, Đó là một sản phẩm lý tưởng để phân phối trong thị trường thương mại.

Đèn Led thanh rây Philips chiếu điểm Ess Smartbright Projector ST030ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB WH

914.465đ 1.474.943đ

Đèn Led thanh rây Philips chiếu điểm Ess Smartbright Projector ST030ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB WH . Biến áp điện tử - Góc chùm tia thời trang 24 °- 24 °. Nó có thể áp dụng cho trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, Đó là một sản phẩm lý tưởng để phân phối trong thị trường thương mại.

Đèn Led thanh rây Philips chiếu điểm Ess Smartbright Projector ST030ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB WH

631.626đ 1.018.751đ

Đèn Led thanh rây Philips chiếu điểm Ess Smartbright Projector ST030ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB WH . Biến áp điện tử - Góc chùm tia thời trang 24 °- 24 °. Nó có thể áp dụng cho trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, Đó là một sản phẩm lý tưởng để phân phối trong thị trường thương mại.

Đèn Led thanh rây Philips chiếu điểm Ess Smartbright Projector ST030ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB WH

631.626đ 1.018.751đ

Đèn Led thanh rây Philips chiếu điểm Ess Smartbright Projector ST030ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB WH . Biến áp điện tử - Góc chùm tia thời trang 24 °- 24 °. Nó có thể áp dụng cho trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, Đó là một sản phẩm lý tưởng để phân phối trong thị trường thương mại.

Đèn Led thanh rây Philips chiếu điểm Ess Smartbright Projector ST030ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB WH

631.626đ 1.018.751đ

Đèn Led thanh rây Philips chiếu điểm Ess Smartbright Projector ST030ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB WH . Biến áp điện tử - Góc chùm tia thời trang 24 °- 24 °. Nó có thể áp dụng cho trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, Đó là một sản phẩm lý tưởng để phân phối trong thị trường thương mại.

Đèn Led thanh rây Philips chiếu điểm Ess Smartbright Projector ST030ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB WH

631.626đ 1.018.751đ

Đèn Led thanh rây Philips chiếu điểm Ess Smartbright Projector ST030ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB WH . Biến áp điện tử - Góc chùm tia thời trang 24 °- 24 °. Nó có thể áp dụng cho trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, Đó là một sản phẩm lý tưởng để phân phối trong thị trường thương mại.

Đèn Led thanh rây Philips chiếu điểm Ess Smartbright Projector ST030ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB WH

631.626đ 1.018.751đ

Đèn Led thanh rây Philips chiếu điểm Ess Smartbright Projector ST030ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB WH . Biến áp điện tử - Góc chùm tia thời trang 24 °- 24 °. Nó có thể áp dụng cho trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, Đó là một sản phẩm lý tưởng để phân phối trong thị trường thương mại.

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED520/WW 8W 20D GM

1.065.330đ 1.718.274đ

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED520/wW 8W 20D GM . Tinh hoa SmartBright Spotlight là giải pháp lý tưởng cho cảnh quan ngoài trời, công viên, nhà ở, cây, boscage, chiếu sáng tòa nhà di sản. Nó không chỉ cung cấp tuyệt vời ánh sáng sống động với vỏ nhôm diecasting nhỏ gọn và mạnh mẽ nhưng cũng dễ dàng để cài đặt ánh sáng  tăng đột biến nhanh một bước. Kính cường lực tăng cường độ bền và thiết kế ống kính chính xác đảm bảo hiệu ứng ánh sáng.

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED520/NW 8W 20D GM

1.065.330đ 1.718.274đ

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED520/NW 8W 20D GM . Tinh hoa SmartBright Spotlight là giải pháp lý tưởng cho cảnh quan ngoài trời, công viên, nhà ở, cây, boscage, chiếu sáng tòa nhà di sản. Nó không chỉ cung cấp tuyệt vời ánh sáng sống động với vỏ nhôm diecasting nhỏ gọn và mạnh mẽ nhưng cũng dễ dàng để cài đặt ánh sáng  tăng đột biến nhanh một bước. Kính cường lực tăng cường độ bền và thiết kế ống kính chính xác đảm bảo hiệu ứng ánh sáng.

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED400/WW 6W 20D GM

764.747đ 1.233.462đ

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED400/WW 6W 20D GM . Tinh hoa SmartBright Spotlight là giải pháp lý tưởng cho cảnh quan ngoài trời, công viên, nhà ở, cây, boscage, chiếu sáng tòa nhà di sản. Nó không chỉ cung cấp tuyệt vời ánh sáng sống động với vỏ nhôm diecasting nhỏ gọn và mạnh mẽ nhưng cũng dễ dàng để cài đặt ánh sáng  tăng đột biến nhanh một bước. Kính cường lực tăng cường độ bền và thiết kế ống kính chính xác đảm bảo hiệu ứng ánh sáng.

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED400/NW 6W 20D GM

764.747đ 1.233.462đ

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED400/NW 6W 20D GM . Tinh hoa SmartBright Spotlight là giải pháp lý tưởng cho cảnh quan ngoài trời, công viên, nhà ở, cây, boscage, chiếu sáng tòa nhà di sản. Nó không chỉ cung cấp tuyệt vời ánh sáng sống động với vỏ nhôm diecasting nhỏ gọn và mạnh mẽ nhưng cũng dễ dàng để cài đặt ánh sáng  tăng đột biến nhanh một bước. Kính cường lực tăng cường độ bền và thiết kế ống kính chính xác đảm bảo hiệu ứng ánh sáng.

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED250/WW 3W 20D GM

644.831đ 1.040.049đ

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED250/WW 3W 20D GM . Tinh hoa SmartBright Spotlight là giải pháp lý tưởng cho cảnh quan ngoài trời, công viên, nhà ở, cây, boscage, chiếu sáng tòa nhà di sản. Nó không chỉ cung cấp tuyệt vời ánh sáng sống động với vỏ nhôm diecasting nhỏ gọn và mạnh mẽ nhưng cũng dễ dàng để cài đặt ánh sáng  tăng đột biến nhanh một bước. Kính cường lực tăng cường độ bền và thiết kế ống kính chính xác đảm bảo hiệu ứng ánh sáng.

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED250/NW 3W 20D GM

644.831đ 1.040.049đ

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED250/NW 3W 20D GM . Tinh hoa SmartBright Spotlight là giải pháp lý tưởng cho cảnh quan ngoài trời, công viên, nhà ở, cây, boscage, chiếu sáng tòa nhà di sản. Nó không chỉ cung cấp tuyệt vời ánh sáng sống động với vỏ nhôm diecasting nhỏ gọn và mạnh mẽ nhưng cũng dễ dàng để cài đặt ánh sáng  tăng đột biến nhanh một bước. Kính cường lực tăng cường độ bền và thiết kế ống kính chính xác đảm bảo hiệu ứng ánh sáng.

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED520/WW 8W 45D GM

1.065.330đ 1.718.274đ

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED520/WW 8W 45D GM . Tinh hoa SmartBright Spotlight là giải pháp lý tưởng cho cảnh quan ngoài trời, công viên, nhà ở, cây, boscage, chiếu sáng tòa nhà di sản. Nó không chỉ cung cấp tuyệt vời ánh sáng sống động với vỏ nhôm diecasting nhỏ gọn và mạnh mẽ nhưng cũng dễ dàng để cài đặt ánh sáng  tăng đột biến nhanh một bước. Kính cường lực tăng cường độ bền và thiết kế ống kính chính xác đảm bảo hiệu ứng ánh sáng.

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED520/NW 8W 45D GM

1.065.330đ 1.718.274đ

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED520/NW 8W 45D GM . Tinh hoa SmartBright Spotlight là giải pháp lý tưởng cho cảnh quan ngoài trời, công viên, nhà ở, cây, boscage, chiếu sáng tòa nhà di sản. Nó không chỉ cung cấp tuyệt vời ánh sáng sống động với vỏ nhôm diecasting nhỏ gọn và mạnh mẽ nhưng cũng dễ dàng để cài đặt ánh sáng  tăng đột biến nhanh một bước. Kính cường lực tăng cường độ bền và thiết kế ống kính chính xác đảm bảo hiệu ứng ánh sáng.

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED400/WW 6W 45D GM

764.747đ 1.233.462đ

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED400/WW 6W 45D GM . Tinh hoa SmartBright Spotlight là giải pháp lý tưởng cho cảnh quan ngoài trời, công viên, nhà ở, cây, boscage, chiếu sáng tòa nhà di sản. Nó không chỉ cung cấp tuyệt vời ánh sáng sống động với vỏ nhôm diecasting nhỏ gọn và mạnh mẽ nhưng cũng dễ dàng để cài đặt ánh sáng  tăng đột biến nhanh một bước. Kính cường lực tăng cường độ bền và thiết kế ống kính chính xác đảm bảo hiệu ứng ánh sáng.

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED400/NW 6W 45D GM

764.747đ 1.233.462đ

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED400/NW 6W 45D GM . Tinh hoa SmartBright Spotlight là giải pháp lý tưởng cho cảnh quan ngoài trời, công viên, nhà ở, cây, boscage, chiếu sáng tòa nhà di sản. Nó không chỉ cung cấp tuyệt vời ánh sáng sống động với vỏ nhôm diecasting nhỏ gọn và mạnh mẽ nhưng cũng dễ dàng để cài đặt ánh sáng  tăng đột biến nhanh một bước. Kính cường lực tăng cường độ bền và thiết kế ống kính chính xác đảm bảo hiệu ứng ánh sáng.

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED250/WW 3W 45D GM

644.831đ 1.040.049đ

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED250/WW 3W 45D GM . Tinh hoa SmartBright Spotlight là giải pháp lý tưởng cho cảnh quan ngoài trời, công viên, nhà ở, cây, boscage, chiếu sáng tòa nhà di sản. Nó không chỉ cung cấp tuyệt vời ánh sáng sống động với vỏ nhôm diecasting nhỏ gọn và mạnh mẽ nhưng cũng dễ dàng để cài đặt ánh sáng  tăng đột biến nhanh một bước. Kính cường lực tăng cường độ bền và thiết kế ống kính chính xác đảm bảo hiệu ứng ánh sáng.

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED250/NW 3W 45D GM

644.831đ 1.040.049đ

Đèn Led Philips chiếu sáng cảnh quan Ess SmartBright Spotlight BGP150 LED250/NW 3W 45D GM . Tinh hoa SmartBright Spotlight là giải pháp lý tưởng cho cảnh quan ngoài trời, công viên, nhà ở, cây, boscage, chiếu sáng tòa nhà di sản. Nó không chỉ cung cấp tuyệt vời ánh sáng sống động với vỏ nhôm diecasting nhỏ gọn và mạnh mẽ nhưng cũng dễ dàng để cài đặt ánh sáng  tăng đột biến nhanh một bước. Kính cường lực tăng cường độ bền và thiết kế ống kính chính xác đảm bảo hiệu ứng ánh sáng.

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade HV Tape (LED dây 220V) 50m 31088 HV tape accessory 30X EU white

5.242.442đ 8.455.551đ

 Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade HV Tape (LED dây 220V) 50m 31088 HV tape accessory 30X EU white 

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade HV Tape (LED dây 220V) 50m 31164 HV LED Tape Clips 600X white

1.266.543đ 2.042.811đ

 Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade HV Tape (LED dây 220V) 50m 31164 HV LED Tape Clips 600X white 

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade HV Tape (LED dây 220V) 50m DLI 31087 HV LED TAPE 6500K HL White

7.580.978đ 12.227.382đ

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade HV Tape (LED dây 220V) 50m DLI 31087 HV LED TAPE 6500K HL White . Dải LED linh hoạt có thể được uốn quanh các góc, cắt và kết nối với bất kỳ chiều dài yêu cầu. Hãy đưa sự sáng tạo của bạn đi thẳng, hẹp và thử nghiệm khám phá những cách mới để sử dụng dải đèn LED.

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade HV Tape (LED dây 220V) 50m DLI 31087 HV LED TAPE 4000K HL White

7.580.978đ 12.227.382đ

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade HV Tape (LED dây 220V) 50m DLI 31087 HV LED TAPE 4000K HL White . Dải LED linh hoạt có thể được uốn quanh các góc, cắt và kết nối với bất kỳ chiều dài yêu cầu. Hãy đưa sự sáng tạo của bạn đi thẳng, hẹp và thử nghiệm khám phá những cách mới để sử dụng dải đèn LED.

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade HV Tape (LED dây 220V) 50m DLI 31086 HV LED TAPE 6500K LL White

4.956.491đ 7.994.340đ

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade HV Tape (LED dây 220V) 50m DLI 31086 HV LED TAPE 6500K LL White . Dải LED linh hoạt có thể được uốn quanh các góc, cắt và kết nối với bất kỳ chiều dài yêu cầu. Hãy đưa sự sáng tạo của bạn đi thẳng, hẹp và thử nghiệm khám phá những cách mới để sử dụng dải đèn LED.

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade HV Tape (LED dây 220V) 50m DLI 31086 HV LED TAPE 4000K LL White

4.956.491đ 7.994.340đ

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade HV Tape (LED dây 220V) 50m DLI 31086 HV LED TAPE 4000K LL White . Dải LED linh hoạt có thể được uốn quanh các góc, cắt và kết nối với bất kỳ chiều dài yêu cầu. Hãy đưa sự sáng tạo của bạn đi thẳng, hẹp và thử nghiệm khám phá những cách mới để sử dụng dải đèn LED.

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED3/WW L5000

986.594đ 1.591.281đ

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED3/WW L5000 

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED3/NW L5000

986.594đ 1.591.281đ

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED3/NW L5000 

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED3/CW L5000

986.594đ 1.591.281đ

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED3/CW L5000 

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED6/WW L5000

1.088.868đ 1.756.239đ

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED6/WW L5000 

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED6/NW L5000

1.088.868đ 1.756.239đ

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED6/NW L5000 

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED6/CW L5000

1.088.868đ 1.756.239đ

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED6/CW L5000 

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED8/WW L5000

1.214.432đ 1.958.762đ

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED8/WW L5000 

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED8/CW L5000

1.214.432đ 1.958.762đ

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED8/CW L5000 

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED8/NW L5000

1.214.432đ 1.958.762đ

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED8/NW L5000 

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED12/WW L5000

1.338.717đ 2.159.222đ

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED12/WW L5000 

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED12/NW L5000

1.338.717đ 2.159.222đ

Đèn Led dây Philips chiếu sáng hắt trần Trade FlexCove LS155 (LED dây 24V) LS155S LED12/NW L5000 

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED60/NW PSU EN

4.517.210đ 7.285.823đ

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED60/NW PSU EN. Ánh sáng tốt là điều cần thiết trong không gian làm việc công nghiệp và khu vực trong nhà rộng lớn. Philips GreenUp Đèn led Lowbay G2 là một giải pháp LED đơn giản giúp chiếu sáng hiệu quả công việc các lĩnh vực, tạo ra một môi trường làm việc, bán lẻ hoặc thể thao sáng sủa hơn và tốt hơn.

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED60/CW PSU EN

4.523.007đ 7.295.174đ

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED60/CW PSU EN. Ánh sáng tốt là điều cần thiết trong không gian làm việc công nghiệp và khu vực trong nhà rộng lớn. Philips GreenUp Đèn led Lowbay G2 là một giải pháp LED đơn giản giúp chiếu sáng hiệu quả công việc các lĩnh vực, tạo ra một môi trường làm việc, bán lẻ hoặc thể thao sáng sủa hơn và tốt hơn.

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED40/CW PSU EN

2.799.092đ 4.514.663đ

Đèn Philips chiếu sáng nhà xưởng GreenUp Lowbay G2 BY288P LED40/CW PSU EN. Ánh sáng tốt là điều cần thiết trong không gian làm việc công nghiệp và khu vực trong nhà rộng lớn. Philips GreenUp Đèn led Lowbay G2 là một giải pháp LED đơn giản giúp chiếu sáng hiệu quả công việc các lĩnh vực, tạo ra một môi trường làm việc, bán lẻ hoặc thể thao sáng sủa hơn và tốt hơn.


Hiển thị 1 - 39 / 1467

Protected by Copyscape