VLXD THIẾT BỊ ĐIỆN

Sắp xếp:


13A Twin Gang Switched Socket With Neon Schneider Vivace series aluminum silver KB25N_AS

13A Twin Gang Switched Socket With Neon Schneider Vivace series aluminum silver KB25N_AS Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

13A Twin Gang Switched Socket Schneider Vivace series aluminum silver KB25_AS

13A Twin Gang Switched Socket Schneider Vivace series aluminum silver KB25_AS Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

13A Twin Gang Socket Schneider Vivace series aluminum silver KBT426_AS

13A Twin Gang Socket Schneider Vivace series aluminum silver KBT426_AS Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

13A Twin Gang Double Pole Large Dolly Switched Socket With Neon Schneider Vivace series aluminum silver KB25LDN_AS

13A Twin Gang Double Pole Large Dolly Switched Socket With Neon Schneider Vivace series aluminum silver KB25LDN_AS Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

13A 1 Gang Switched Socket With Neon Schneider Vivace series aluminum silver KB15N_AS

13A 1 Gang Switched Socket With Neon Schneider Vivace series aluminum silver KB15N_AS Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

13A 1 Gang Switched Socket Schneider Vivace series aluminum silver KB15_AS

13A 1 Gang Switched Socket Schneider Vivace series aluminum silver KB15_AS Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

13A 1 Gang Socket Schneider Vivace series aluminum silver KB426_AS

13A 1 Gang Socket Schneider Vivace series aluminum silver KB426_AS Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

13A 1 Gang Double Pole Large Dolly Switched Socket With Neon Schneider Vivace series aluminum silver KB15LDN_AS

13A 1 Gang Double Pole Large Dolly Switched Socket With Neon Schneider Vivace series aluminum silver KB15LDN_AS Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

1 Gang Wall Plate For Key Stone Type Data Jack. Schneider Vivace series aluminum silver KB31RJK_AS

1 Gang Wall Plate For Key Stone Type Data Jack. Schneider Vivace series aluminum silver KB31RJK_AS Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

1 Gang TV And 1 Gang FM Outlet Schneider Vivace series aluminum silver KB32TVFM_AS

1 Gang TV And 1 Gang FM Outlet Schneider Vivace series aluminum silver KB32TVFM_AS Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

1 Gang Cable TVF Connector Schneider Vivace series aluminum silver KB31TVF_AS

1 Gang Cable TVF Connector Schneider Vivace series aluminum silver KB31TVF_AS Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

Ổ cắm mạng đôi kiểu keystone Schneider Vivace series white KB32RJK_WE

Ổ cắm mạng đôi kiểu keystone Schneider Vivace series white KB32RJK_WE Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

Ổ cắm đơn 3 chấu chuẩn anh 13A có công tắc 2 cực lớn có đèn Neon Schneider Vivace series white KB15LDN_WE

Ổ cắm đơn 3 chấu chuẩn anh 13A có công tắc 2 cực lớn có đèn Neon Schneider Vivace series white KB15LDN_WE Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

Ổ cắm đơn 3 chấu chuẩn anh 13A có 1 công tắc với đèn Neon Schneider Vivace series white KB15N_WE

Ổ cắm đơn 3 chấu chuẩn anh 13A có 1 công tắc với đèn Neon Schneider Vivace series white KB15N_WE Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

Ổ cắm đơn 3 chấu chuẩn anh 13A có 1 công tắc Schneider Vivace series white KB15_WE

Ổ cắm đơn 3 chấu chuẩn anh 13A có 1 công tắc Schneider Vivace series white KB15_WE Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

Ổ cắm đơn 3 chấu chuẩn Anh 13A Schneider Vivace series white KB426_WE

Ổ cắm đơn 3 chấu chuẩn Anh 13A Schneider Vivace series white KB426_WE Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

Ổ cắm đôi 3 chấu chuẩn anh 13A có công tắc 2 cực lớn có đèn Neon Schneider Vivace series white KB25LDN_WE

Ổ cắm đôi 3 chấu chuẩn anh 13A có công tắc 2 cực lớn có đèn Neon Schneider Vivace series white KB25LDN_WE Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

Ổ cắm đôi 3 chấu chuẩn anh 13A có 2 công tắc với đèn Neon Schneider Vivace series white KB25N_WE

Ổ cắm đôi 3 chấu chuẩn anh 13A có 2 công tắc với đèn Neon Schneider Vivace series white KB25N_WE Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

Ổ cắm đôi 3 chấu chuẩn anh 13A có 2 công tắc Schneider Vivace series white KB25_WE

Ổ cắm đôi 3 chấu chuẩn anh 13A có 2 công tắc Schneider Vivace series white KB25_WE Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

Ổ cắm đôi 3 chấu chuẩn Anh 13A Schneider Vivace series white KBT426_WE

Ổ cắm đôi 3 chấu chuẩn Anh 13A Schneider Vivace series white KBT426_WE Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

Nút nhấn chuông 10A 250V Schneider Vivace series white KB31BPB_WE

69.713đ 107.250đ

Nút nhấn chuông 10A 250V Schneider Vivace series white KB31BPB_WE Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

Nút nhấn chuông "đừng làm phiền" Schneider Vivace series white KB31BD_WE

Nút nhấn chuông "đừng làm phiền" Schneider Vivace series white KB31BD_WE Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

Mặt đấu đây 25A Schneider Vivace series white KB31TB_WE

134.063đ 206.250đ

Mặt đấu đây 25A Schneider Vivace series white KB31TB_WE Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

Mặt che trơn đôi Schneider Vivace series white KBT30_WE

Mặt che trơn đôi Schneider Vivace series white KBT30_WE Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

Công tắc ba 2 chiều 16A Schneider Vivace series white KB33_WE

138.353đ 212.850đ

Công tắc ba 2 chiều 16A Schneider Vivace series white KB33_WE Vivace – công tắc ổ cắm cao cấp thiết kế mỏng và gon gàng với các đường nét và kiểu dáng đẹp tinh tế thể hiện một nghệ thuật đơn giản, thanh lịch. Là sản phẩm mới của Schneider Electric được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn Anh (dạng vuông) kết hợp với nội thất  hiện đại, tạo nên không gian hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

1 Gang Wall Plate For Key Stone Type Data Jack. Schneider Vivace series white KB31RJK_WE

1 Gang Wall Plate For Key Stone Type Data Jack. Schneider Vivace series white KB31RJK_WE VIVACE dòng công tắc ổ cắm dân dụng lấy cảm hứng từ trào lưu thiết kế Bauhaus đỉnh cao, thể hiện tính thẩm mỹ song hành với công năng. Vẻ đẹp tinh giản của Vivace đảm bảo hoàn hảo trong bất kì thiết kế nội thất hiện đại. 

TV & Fm W. 2 Cord Grips Schneider Neo Series Grey Silver Color E3032VTVFM_2_GS

TV & Fm W. 2 Cord Grips Schneider Neo Series Grey Silver Color E3032VTVFM_2_GS Công tắc, ổ cắm series NEO. Dòng công tắc ổ cắm cao cấp Series Neo dạng mặt vuông phong cách hiện đại Châu Âu. Sử dụng với đế âm tường vuông. Chất lượng cao nhất.

Tel Outlet + Data Cat5e Outlet W. Shutter Schneider Neo Series Grey Silver Color E3032TD_GS_G19

Tel Outlet + Data Cat5e Outlet W. Shutter Schneider Neo Series Grey Silver Color E3032TD_GS_G19 Công tắc, ổ cắm series NEO. Dòng công tắc ổ cắm cao cấp Series Neo dạng mặt vuông phong cách hiện đại Châu Âu. Sử dụng với đế âm tường vuông. Chất lượng cao nhất.

Ổ cắm song song 3 chân 16A Schneider Neo Series Grey Silver Color E3426UESTRGS_G19

Ổ cắm song song 3 chân 16A Schneider Neo Series Grey Silver Color E3426UESTRGS_G19 Công tắc, ổ cắm series NEO. Dòng công tắc ổ cắm cao cấp Series Neo dạng mặt vuông phong cách hiện đại Châu Âu. Sử dụng với đế âm tường vuông. Chất lượng cao nhất.

Ổ cắm đơn 2 chấu 10A + 1 công tắc Schneider Neo Series Grey Silver Color E3015US_GS_G19

Ổ cắm đơn 2 chấu 10A + 1 công tắc Schneider Neo Series Grey Silver Color E3015US_GS_G19 Công tắc, ổ cắm series NEO. Dòng công tắc ổ cắm cao cấp Series Neo dạng mặt vuông phong cách hiện đại Châu Âu. Sử dụng với đế âm tường vuông. Chất lượng cao nhất.

Ổ cắm đơn 2 chấu 10A Schneider Neo Series Grey Silver Color E3426US_GS_G19

Ổ cắm đơn 2 chấu 10A Schneider Neo Series Grey Silver Color E3426US_GS_G19 Công tắc ổ cắm series NEO. Dòng công tắc ổ cắm cao cấp Series Neo dạng mặt vuông phong cách hiện đại Châu Âu. Sử dụng với đế âm tường vuông. Chất lượng cao nhất.

Ổ cắm đôi 2 chấu 10A Schneider Neo Series Grey Silver Color E3426US2_GS_G19

Ổ cắm đôi 2 chấu 10A Schneider Neo Series Grey Silver Color E3426US2_GS_G19 Công tắc ổ cắm series NEO. Dòng công tắc ổ cắm cao cấp Series Neo dạng mặt vuông phong cách hiện đại Châu Âu. Sử dụng với đế âm tường vuông. Chất lượng cao nhất.

Ổ cắm 16A 3 chân Schneider Neo Series Grey Silver Color E3426UESTR_GS_G19

Ổ cắm 16A 3 chân Schneider Neo Series Grey Silver Color E3426UESTR_GS_G19 Công tắc ổ cắm series NEO. Dòng công tắc ổ cắm cao cấp Series Neo dạng mặt vuông phong cách hiện đại Châu Âu. Sử dụng với đế âm tường vuông. Chất lượng cao nhất.

Ked Card Switch Schneider Neo Series Grey Silver Color E3031EKTH_GS

Ked Card Switch Schneider Neo Series Grey Silver Color E3031EKTH_GS Công tắc ổ cắm series NEO. Dòng công tắc ổ cắm cao cấp Series Neo dạng mặt vuông phong cách hiện đại Châu Âu. Sử dụng với đế âm tường vuông. Chất lượng cao nhất.

DND & PCU illuminated indicator Schneider Neo Series Grey Silver Color E3030VDM_GS_G19

DND & PCU illuminated indicator Schneider Neo Series Grey Silver Color E3030VDM_GS_G19 Công tắc, ổ cắm series NEO. Dòng công tắc ổ cắm cao cấp Series Neo dạng mặt vuông phong cách hiện đại Châu Âu. Sử dụng với đế âm tường vuông. Chất lượng cao nhất.

Bộ kết nối 13A có đèn LED Schneider Neo Series Grey Silver Color E3030FSG_EBGS_G19

Bộ kết nối 13A có đèn LED Schneider Neo Series Grey Silver Color E3030FSG_EBGS_G19 Công tắc, ổ cắm series NEO. Dòng công tắc ổ cắm cao cấp Series Neo dạng mặt vuông phong cách hiện đại Châu Âu. Sử dụng với đế âm tường vuông. Chất lượng cao nhất.

Bộ kết nối 13A có công tắc chuyển đổi 2 cực. Schneider Neo Series Grey Silver Color E3031DGGS_GS_G19

Bộ kết nối 13A có công tắc chuyển đổi 2 cực. Schneider Neo Series Grey Silver Color E3031DGGS_GS_G19 Công tắc, ổ cắm series NEO. Dòng công tắc ổ cắm cao cấp Series Neo dạng mặt vuông phong cách hiện đại Châu Âu. Sử dụng với đế âm tường vuông. Chất lượng cao nhất.

Bộ kết nối 13A Schneider Neo Series Grey Silver Color E3030FSG_GS_G19

Bộ kết nối 13A Schneider Neo Series Grey Silver Color E3030FSG_GS_G19 Công tắc, ổ cắm series NEO. Dòng công tắc ổ cắm cao cấp Series Neo dạng mặt vuông phong cách hiện đại Châu Âu. Sử dụng với đế âm tường vuông. Chất lượng cao nhất.

Bell switch horizontal Schneider Neo Series Grey Silver Color E3031HBP_GS_G19

Bell switch horizontal Schneider Neo Series Grey Silver Color E3031HBP_GS_G19 Công tắc, ổ cắm series NEO. Dòng công tắc ổ cắm cao cấp Series Neo dạng mặt vuông phong cách hiện đại Châu Âu. Sử dụng với đế âm tường vuông. Chất lượng cao nhất.


Hiển thị 1 - 39 / 1155

Protected by Copyscape